Pomoce dydaktyczne

Klasyka myśli społecznej i prawnej

  1. Św. Tomasz z Akwinu, Suma Teologiczna 1-2. Prawo (q. 90-105), tłum. o. Pius Bełch OP [pobierz]
  2. Św. Tomasz z Akwinu, De regimine principum, tłum. o. Jacek Salij OP [pobierz]

Opracowania własne

  1. Elementy filozofii państwa, prawa i polityki. Skrypt [pobierz]
  2. Gałęzie prawa w Rzeczypospolitej Polskiej [pobierz]
  3. Organizacja władzy publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej (schemat) [pobierz]
  4. Administracja publiczna w Rzeczypospolitej Polskiej (schemat) [pobierz]
  5. Jak napisać wypracowanie z WOS? [pobierz]